Ce implica Programul Prima Casa 2016, la BT

by admin
0 comment

În 2016, Banca Transilvania (BT) vine cu o nouă ofertă pentru Programul Prima Casă, cu grad de îndatorare de până la 65%. În cazul în care aveți în plan să vă cumpărați un apartament sau să vă construiți o casă, următoarele informații v-ar putea fi de folos.

Dacă locuința este finalizată sau se află în diferite faze de finalizare, construită în baza autorizațiilor de construcție eliberate înainte de 22.02.2010, atunci valoarea maxima a creditului ce poate fi obținut este de 57.000 euro, echivalent lei. Dacă locuința e nouă sau află în construcție în baza autorizațiilor de construcție eliberate după data de 22.02.2010, atunci valoarea maximă a creditului este de 66.500 euro, echivalent în lei. În ambele situații, avansul minim este de 5% din prețul de achiziție al locuinței și el acoperă diferența dintre prețul de achiziție rezultat din ante-contractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată.

Pentru construcția primei case, valoarea maximă a creditului este de 71.250 euro, cu un avans de cel puțin 5% din valoarea de construire, astfel încât el să acopere diferența dintre costul de construire rezultat din devizul estimativ și finanțarea garantată.

Cât costă creditul Prima Casă de la BT?

 • dobânda este de 3,020% (ROBOR3M + 2,00 pp), pentru creditul în lei (în calculul dobânzii se ia în considerare indicele de referință ROBOR 3M în vigoare, în ultima zi a trimestrului anterior. Actualizările dobânzii se fac o dată la trei luni, în funcție de indicele de referință aflat în vigoare în ultima zi a trimestrului anterior și se aplică începând cu prima zi a noului trimestru);
 • avans minim de 5% din valoarea achiziției, pentru creditele în lei;
 • evaluare imobil: 450 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casă, vilă, teren și construcții;
 • depozit colateral pentru garantarea dobânzii, care cumulează trei rate de dobândă;
 • taxa de gestiune lunară a contului: 0 lei;
 • comision de rambursare anticipată: 0 lei;
 • comision de gestiune: 0,49% pe an, pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), perceput la jumătate din soldul creditului;
 • asigurarea locuinței împotriva tuturor riscurilor (drepturile de despăgubiri vor fi cesionate în favoarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și a Băncii Transilvania).

Garanțiile

 • ipotecă imobiliară legală de rang 1 asupra imobilului finanțat;
 • garanția acordată de FNGCIMM, în numele și în contul statului;
 • ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă, valabil pe toată durata finanțării, înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM);
 • ipotecă mobiliară la valoarea creditului aprobat asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare, înregistrata la AEGRM.

Condiții pentru obținerea unui astfel de credit?

 • venituri nete, cu caracter permanent;
 • să nu deții o locuință sau, dacă deții una, să aibă o suprafață utilă mai mică de 50 mp;
 • să ai posibilitatea depunerii unui avans de minim 5% din prețul de achiziție al locuinței.

Important:

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, încadrarea locuințelor în una dintre clasele A – C de performanță energetică este un criteriu de eligibilitate în cadrul programului Prima Casa 2016.


Documente necesare:

 • declarație pe propria răspundere, în formă autentică, prin care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare (exemplar original);
 • cerere de credit – formular tipizat eliberat de bancă;
 • act de identitate;
 • dacă primiți veniturile în cont BT de minim 6 luni:
  • acord de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ANAF;
 • dacă NU primiți veniturile în cont BT de minim 6 luni:
  • acord de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ANAF;
  • adeverință de salariu.
 • copia actului de proprietate a vânzătorului asupra imobilului ce face obiectul vânzării;
 • extras de Carte Funciară în original;
 • declarație în original pe proprie răspundere a vânzătorului, prin care precizează că imobilul nu este revendicat conform Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și nu există alte litigii în desfășurare în legătură cu acesta;
 • copie certificată după antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței sau contractul de construcție încheiat cu o societate de construcții (după caz);
 • contractul de vânzare-cumpărare autentificat, încheiat cu persoana fizică sau juridică care vinde locuința, în care se precizează valoarea la care s-a efectuat vânzarea, adresa și amplasarea acesteia, modalitatea de plată și valoarea achitată ca avans (original) – document necesar la momentul punerii pe cont a creditului sau documentele specifice procesului de licitație, în cazul achiziționării de locuințe în cadrul procedurilor de executare silită.

You may also like

Acest blog folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Apăsând ACCEPT îți dai acordul ca vizita ta și modul de navigare să fie contorizate de către administratorul blogului și/sau de către furnizorii săi web. Accept

Confidențialitate & Cookies